Forms

This site includes forms designed by the Pennsylvania Department of Education to ensure that students with disabilities receive a free, appropriate, public education. Forms are available for the Infant-Toddler/Early Intervention, Preschool/Early Intervention, and School-age programs, and include both annotated and non-annotated versions. Forms are available as Word and pdf documents.

Bureau of Special Education Complaint Form


Access the State Complaint Form on PDE's State Complaints and Dispute Resolution page

State Complaint Forms in other languages are also available on the State Complaints and Dispute Resolution page. 

Complaint Resolution Procedures

If you need more information about the complaint process or if you are unable to print the packet and would like to receive a complaint form by mail, please contact the Special Educaton ConsultLine at 1-800-879-2301, ConsultLine@odr-pa.org or submit an online request.

Results 1-10 of 19
DOPUŠTENJE ZA OCJENJIVANJE - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OCJENJIVANJE - Školska dob cover image

DOPUŠTENJE ZA OCJENJIVANJE - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OCJENJIVANJE - Školska dob

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
PERMISSION TO EVALUATE - EVALUATION REQUEST FORM - School Age Ovaj obrazac je na snazi od 1. srpnja 2008. i odražava nove zahtjeve revidiranih Poglavlja 14 i 711. Ovaj dokument mora izdati lokalna agencija za obrazovanje kao odgovor na roditeljski usmeni zahtjev za ocjenjivanje u roku od 10 kalendarskih dana od usmenog zahtjeva. Dostupna je objavljena verzija
Age:School Age
Language:Croatian
DOPUŠTENJE ZA PONOVNO OCJENJIVANJE - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNO OCJENJIVANJE - Školska dob cover image

DOPUŠTENJE ZA PONOVNO OCJENJIVANJE - OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNO OCJENJIVANJE - Školska dob

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
PERMISSION TO REEVALUATE - REEVALUATION REQUEST FORM - School Age Ovaj obrazac je na snazi od 1. srpnja 2008. i odražava nove zahtjeve revidiranih Poglavlja 14 i 711. Ovaj dokument mora izdati lokalna agencija za obrazovanje kao odgovor na roditeljski usmeni zahtjev za ponovno ocjenjivanje u roku od 10 kalendarskih dana od usmenog zahtjeva. Dostupna je objavljena verzija
Age:School Age
Language:Croatian
Evaluation Report (Croation) cover image

Evaluation Report (Croation)

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
IZVJEŠĆE O OCJENJIVANJU (ER) This revised Reevaluation Report (July 2018) replaces the July 2008 version and includes a change in terminology that replaces the term “mental retardation” with the term “intellectual disability.” This change also aligns the Commonwealth’s special education regulations in Chapters 14 and 711 to the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) regulatory revisions resulting from Rosa’s Law. The change in terminology does not affect the meaning or the eligibility determination associated with the term.
Age:School Age
Language:Croatian
IZVJEŠĆE O PONOVNOM OCJENJIVANJU (RR) - Školska dob  cover image

IZVJEŠĆE O PONOVNOM OCJENJIVANJU (RR) - Školska dob

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
REEVALUATION REPORT (RR) - School Age Ovaj obrazac je na snazi od 1. srpnja 2008. i odražava nove odredbe revidiranih Poglavlja 14 i 711. Ovo novo Izvješće o ponovnom ocjenjivanju (s podnožjem uz naznaku “Revizije iz srpnja 2008.”) zamjenjuje trenutačno Izvješće o ponovnom ocjenjivanju. Dostupna je objavljena verzija
Age:School Age
Language:Croatian
KOMUNIKACIJSKI PLAN - Školska dob  cover image

KOMUNIKACIJSKI PLAN - Školska dob

Effective Date:7/1/2008 11:00:00 PM
COMMUNICATION PLAN - School Age Komunikacijski plan mora biti uključen u IEP svakog učenika koji je gluh ili nagluh. Obrazac Komunikacijskog plana revidiran je u prosincu 2010. Tada su u Dijelove I i III plana uključene potrebe za uključenje komunikacijskih potreba i pomoćnih tehnoloških uređaja i usluga za učenike koji su gluhi i slijepi. Revidirani plan ima podnožje uz naznaku “Prosinac 2010.”. Dostupna je objavljena verzija
Age:School Age
Language:Croatian
OBAVIJEST O POSTUPOVNIM JAMSTVIMA - Školska dob  cover image

OBAVIJEST O POSTUPOVNIM JAMSTVIMA - Školska dob

Effective Date:11/16/2014 11:00:00 PM
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age Obavijest o postupovnim jamstvima obuhvaća potpuno objašnjenje svih prava koja su dostupna roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju dobi od 3 do 21 godine, kada se njihovo dijete upućuje ili prima usluge posebne izobrazbe. Ovaj model obrasca pruža oblik koji lokalna agencija za obrazovanje može odabrati da koristi za pružanje informacija o postupovnim jamstvima za roditelje. Ova revidirana Obavijest o postupovnim jamstvima uključuje dodatne resurse za roditelje u Dodatku A. Ovaj dokument sadrži i revidirani Obrazac zahtjeva za rješavanje sporova (ODR) za olakšavanje IEP/IFSP, posredovanje, Ocjenjivačku mirovnu konferenciju (ECCP) i revidirani obrazac Zahtjeva za sukladnost s pravnim postupkom. Revidirana Obavijest o postupovnim jamstvima sadrži podnožje: “Listopad 2014”.
Age:School Age
Language:Croatian
OBAVIJEST O PREPORUČENOM OBRAZOVNOM POSTAVLJANJU/PRETHODNA PISANA OBAVIJEST (NOREP/PWN) - Školska dob  cover image

OBAVIJEST O PREPORUČENOM OBRAZOVNOM POSTAVLJANJU/PRETHODNA PISANA OBAVIJEST (NOREP/PWN) - Školska dob

Effective Date:11/16/2014 11:00:00 PM
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Age Ovaj obrazac NOREP/PWN daje oblik koji lokalne agencije za obrazovanje mogu odabrati za prenošenje roditeljima preporučenih obrazovnih programa za njihovo dijete i druge radnje koje poduzima LEA. Ovaj revidirani obrazac NOREP/PWN uključuje dodatne resurse za roditelje na stranici 4. Ovaj revidirani obrazac sadrži podnožje “Listopad 2014.” Dostupna je objavljena verzija
Age:School Age
Language:Croatian
Obavijest za roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći u državi Pennsylvania cover image

Obavijest za roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći u državi Pennsylvania

Effective Date:3/18/2013 4:00:00 AM
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Notice-School Age Obavijest za roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći u PA. LEAs mogu podnijeti zahtjev za nadoknadu za usluga, pa je po Zakonu o poboljšanju obrazovanja za osobe s invaliditetom iz 2004. (IDEA) u Dijelu 300 (Pomoć državama za obrazovanje djece s invaliditetom) i Zakonu o pravima i privatnosti obrazovanja za obitelji (FERPA). Potpisivanjem dokumenta o pristanku roditelja, ovlašćujete LEA da podijeli podatke vašeg djeteta, kao što su evidencije ili informacije o uslugama koje se mogu pružiti vašem djetetu kod Ministarstva za obrazovanje PA, Ministarstva za javnu dobrobit PA i liječnika ili medicinske sestre kako bi fakturirali Medicinskoj pomoći za usluge koje vaše dijete dobiva u sklopu svojeg IEP-a. Jedina svrha ove objave je fakturirati za pružene usluge.
Age:School Age
Language:Croatian
Parent Rights Agreement - Croatian Version cover image

Parent Rights Agreement - Croatian Version

Effective Date:1/21/2018 11:00:00 PM
Croatian Parent Rights Agreement form used by Early Intervention Infant/Toddler programs starting July 1, 2012.
Age:Infant/Toddler
Language:Croatian
PISMO O POSTUPOVNIM JAMSTVIMA - Školska dob  cover image

PISMO O POSTUPOVNIM JAMSTVIMA - Školska dob

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
PROCEDURAL SAFEGUARDS LETTER - school age Ovaj obrazac je na snazi od 1. srpnja 2008. i odražava nove odredbe revidiranih Poglavlja 14 i 711. Ovo novo Pismo o postupovnim jamstvima (s podnožjem uz naznaku “Revizije iz srpnja 2008.”) zamjenjuje trenutačno pismo o postupovnim jamstvima.
Age:School Age
Language:Croatian