ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZALECEŃ WYBORU PLACÓWKI / UPRZEDNIE PISEMNE ZAWIADOMIENIE – wiek szkolny

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZALECEŃ WYBORU PLACÓWKI / UPRZEDNIE PISEMNE ZAWIADOMIENIE – wiek szkolny

Effective Date:November 17, 2018 | Topics:
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Age Z formularza Zawiadomienie dotyczące zaleceń wyboru placówki / Uprzednie pisemne zawiadomienie LEA mogą korzystać, aby informować rodziców o zaleceniach związanych z programem nauczania dziecka i innych działaniach podejmowanych przez LEA. W zaktualizowanym Zawiadomieniu dotyczącym zaleceń wyboru placówki / Uprzednim pisemnym zawiadomieniu znajdują się informacje o dodatkowych organizacjach wspierających rodziców. W stopce zaktualizowanego formularza widnieje notatka: październik 2014 r.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: