MARRËVESHJE PËR DORËHEQJE NGA RIVLERËSIMI - Mosha shkollore

MARRËVESHJE PËR DORËHEQJE NGA RIVLERËSIMI - Mosha shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
AGREEMENT TO WAIVE REEVALUATION - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008. Ky formular i ri do të përdoret për të marrë lejen e prindërve për anulimin e rivlerësimit. Kjo kërkesë ishte përfshirë më parë në formularin me titull "Leje për rivlerësim/Marrëveshje për dorëheqje nga rivlerësimi" Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: