ZGODA RODZICA NA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU NA SPOTKANIU DOTYCZĄCYM PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO – wiek szkolny

ZGODA RODZICA NA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU NA SPOTKANIU DOTYCZĄCYM PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO – wiek szkolny

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PARENTAL CONSENT TO EXCUSE MEMBERS FROM ATTENDING THE IEP TEAM MEETING - School Age Formularz obowiązuje od 1 lipca 2008 r. i został zaktualizowany w świetle nowych przepisów uwzględnionych w Chapter 14 oraz Chapter 711. Ten formularz (z następującą notatką w stopce: Aktualizacja: lipiec 2008 r.) zastępuje dotychczasowy formularz. W zaktualizowanym formularzu nie ma już prośby o zgodę rodzica na nieobecność członków zespołu na spotkaniu dotyczącym Programu nauczania specjalnego. Obecnie znajduje się ona w oddzielnym formularzu Zgoda rodzica na nieobecność członków zespołu na spotkaniu dotyczącym Programu nauczania specjalnego.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: