NJOFTIM PËR REKOMANDIM TË VENDOSJES NË SHKOLLË/NJOFTIM PARAPAK ME SHKRIM (NOREP/PWN) - Mosha shkollore

NJOFTIM PËR REKOMANDIM TË VENDOSJES NË SHKOLLË/NJOFTIM PARAPAK ME SHKRIM (NOREP/PWN) - Mosha shkollore

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Ky formular NOREP/PWN përdor një format që LEA-t mund ta zgjedhin për t'u njoftuar prindërve programin e rekomanduar të arsimimit për fëmijën e tyre si edhe masat e tjera të ndërmarra nga LEA. Ky ribotim i NOREP/PWN përfshin burime të reja ndihmash për prindërit në faqen 4. Formulari i ribotuar përmban shënimin në fund "Tetor 2014". Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: