ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ZESPOŁU DS. PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO (IEP) LUB INNE SPOTKANIE – wiek szkolny

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ZESPOŁU DS. PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO (IEP) LUB INNE SPOTKANIE – wiek szkolny

Effective Date:June 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age To nowe Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. Programu nauczania specjalnego (IEP) lub inne spotkanie (z następującą notatką w stopce: Aktualizacja: maj 2015 r.) zastępuje dotychczasowe zaproszenie. Zaktualizowany formularz uwzględnia dodatkowe cele spotkania zespołu IEP, znosi wymóg stosowania dwóch różnych formularzy zaproszeń (Zaproszenie na spotkanie zespołu IEP lub Zaproszenie na inne spotkanie dotyczące planowania przejścia do edukacji policealnej / wsparcia na etapach przejściowych) i zawiera dodatkowe informacje na temat planowania przejścia do edukacji policealnej i wsparcia na etapach przejściowych, w tym także oświadczenie o tym, że lokalna agencja edukacyjna (LEA) zaprosi ucznia, który ma co najmniej 14 lat. Formularz obowiązuje od 30 lipca 2015 r.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: