PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNEGO (INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM, IEP) – wiek szkolny

PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNEGO (INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM, IEP) – wiek szkolny

Effective Date:June 30, 2014 | Topics: Special Education Law,
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) - School Age Zaktualizowany formularz Programu nauczania specjalnego (z następującą notatką w stopce: kwiecień 2014 r.) obejmuje wyjaśnienia stanowych wytycznych dotyczących wymogów administracyjnych w zakresie ocen na szczeblu stanowym, które znajdują się w ROZDZIALE IV, UCZESTNICTWO W EGZAMINACH NA SZCZEBLU STANOWYM I LOKALNYM Programu nauczania specjalnego. Zmiany w Programie nauczania specjalnego mają na celu poinformowanie o wymogu traktowania egzaminów Keystone Exams w Pensylwanii jako punktu odniesienia podczas oceny uczniów realizujących Program nauczania specjalnego w 11. klasie (z wyłączeniem uczniów kwalifikujących się do egzaminu dla uczniów z upośledzeniem (alternate assessments)). Formularz jest dostępny w formacie Word i PDF.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: