PROGRAMI I INDIVIDUALIZUAR PËR ARSIM (IEP) - Mosha Shkollore

PROGRAMI I INDIVIDUALIZUAR PËR ARSIM (IEP) - Mosha Shkollore

Effective Date:June 30, 2014 | Topics:
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) - School Age IEP e ribotuar, Prill 2014 - Ky formular (me shënim në fund, Prill 2014) - shpjegon udhëzimet e shtetit mbi kushtet e kryerjes së shqyrtimit nga shteti të cilat parashtrohen në Seksionin IV të IEP, PJESËMARRJA NË SHQYRTIMET SHTETËRORE DHE LOKALE. Ndryshimet në IEP shpjegojnë kushtin që provimet e Pennsylvania Keystone të shërbejnë si masa e përgjegjshmërisë në Pennsylvania për klasat e 11ta për të gjithë nxënësit me IEP, përveç atyre që i plotësojnë kushtet për shqyrtimet alternative. Versioni i shpjeguar në dispozicion Ky formular është në dispozicion në formatet Word dhe PDF.
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: