RAPORT(UESI) I VLERËSIMIT - Mosha Shkollore

RAPORT(UESI) I VLERËSIMIT - Mosha Shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
EVALUATION REPORT (ER) - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron dispozitat e reja të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Ky Raport i ri Vlerësimi (me shënim në fund që shkruan "Ribotim, Korrik 2008) zëvendëson Raportin aktual të Vlerësimit Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: