Pristanak roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći države Pennsylvania

Pristanak roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći države Pennsylvania

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Consent--School Age Pristanak roditelja za fakturiranje Medicinskoj pomoći u PA stupa na snagu početkom listopada 2016. Ovaj obrazac omogućuje roditeljima da odluče hoće li dati suglasnost Lokalnoj agenciji za obrazovanje (LEA) da pristupi nadoknadi od Medicinske pomoći za usluge specijalnog obrazovanja
Age:School Age
Language:Croatian
Download this Form: