PLAN KOMUNIKACJI – wiek szkolny

PLAN KOMUNIKACJI – wiek szkolny

Effective Date:October 9, 2008 | Topics:
Communication Plan-School Age Plan komunikacji musi znaleźć się w Programie nauczania specjalnego (Individualized Education Plan, IEP) każdego ucznia, który jest niesłyszący albo niedosłyszący. Ostatnią aktualizację Planu komunikacji przeprowadzono w grudniu 2010 r. Wtedy uzupełniono rozdziały I i III o potrzeby komunikacyjne i wspomagające urządzenia oraz wsparcie dla uczniów głuchoniewidomych. W stopce zaktualizowanego planu widnieje notatka: grudzień 2010 r. Dostępna jest również wersja z adnotacjami.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: