Leja nga Prindi për Faturimin e Asistencës Mjekësore të Pensilvanisë

Leja nga Prindi për Faturimin e Asistencës Mjekësore të Pensilvanisë

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Consent--School Age Leja nga Prindi për Faturimin e Asistencës Mjekësore të PA hyn në fuqi në tetor të vitit 2016. Ky formular u jep të drejtën prindërve të lejojnë Qendrën Lokale të Arsimit (LEA) të paguhen nga Asistenca Mjekësore për shërbime të arsimit të posaçëm.
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: