ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI PROCEDURALNYCH – wiek szkolny

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI PROCEDURALNYCH – wiek szkolny

Effective Date:November 16, 2014 | Topics:
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age Zawiadomienie dotyczące gwarancji proceduralnych zawiera szczegółowe informacje na temat praw przysługujących rodzicom dziecka niepełnosprawnego w wieku od 3 do 21 lat w sytuacji, gdy dziecko kwalifikuje się do nauczania specjalnego. Przedstawiony wzorzec umożliwia LEA przekazanie rodzicom informacji o gwarancjach proceduralnych. Zaktualizowane Zawiadomienie dotyczące gwarancji proceduralnych zostało rozszerzone o Załącznik A, w którym znajdują się informacje na temat organizacji wspierających rodziców. Ten dokument zawiera także zaktualizowany wniosek do Biura ds. Rozwiązywania Sporów (Office for Dispute Resolution, ODR) o wsparcie w kwestii IEP / IFSP, mediację, spotkanie ECC oraz zaktualizowany formularz zażalenia. W stopce zaktualizowanego Zawiadomienia dotyczącego gwarancji proceduralnych widnieje notatka: październik 2014 r.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: