Image Not Available

RAPORT(UESI) I RIVLERËSIMIT - Mosha Shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
REEVALUATION REPORT (RR) - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron dispozitat e reja të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Ky Raport i ri i Rivlerësimi (me shënim në fund që shkruan "Ribotim, Korrik 2008) zëvendëson Raportin aktual të Rivlerësimit. Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: