Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące ponownej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody – wiek szkolny

Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące ponownej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody – wiek szkolny

Effective Date:March 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
Prior Written Notice for Reevaluation and Request for Consent Form - School Age Nowy formularz obowiązuje od 30 marca 2015 r. i uwzględnia wymóg, zgodnie z którym na mocy ustawy IDEA przeprowadzenie ponownej oceny musi poprzedzone odpowiednim zawiadomieniem (34 CFR Sec. 300.503-300.504 ) oraz zgodą rodzica (34 CFR Sec. 300.300). W świetle zapisu 34 CFR Sec. 300.503(a) LEA ma obowiązek przekazania rodzicom dziecka niepełnosprawnego pisemnego zawiadomienia opisującego procedury, jakie szkoła proponuje zastosować podczas przeprowadzania ponownej oceny. Zawiadomienie to musi zostać przekazane rodzicom dziecka niepełnosprawnego w uzasadnionym czasie, zanim szkoła: (1) zaproponuje rozpoczęcie procedury zmiany kwalifikacji niepełnosprawności, oceny, wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka lub zapewnienia mu bezpłatnej edukacji w odpowiedniej placówce publicznej (free appropriate public education, FAPE); lub (2) odmówi rozpoczęcia procedury zmiany kwalifikacji niepełnosprawności, oceny, wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka lub zapewnienia mu bezpłatnej edukacji w odpowiedniej placówce publicznej (free appropriate public education, FAPE). Zaktualizowane Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody zawiera zawiadomienie oraz wymogi dotyczące zgody na przeprowadzenie ponownej oceny. Ten formularz zastępuje Formularz zgody na przeprowadzenie ponownej oceny. W stopce zaktualizowanego formularza znajduje się następująca notatka: Aktualizacja: styczeń 2015 r.
Age:School Age
Language:Polish
Download this Form: