Image Not Available

LEJE PËR TË RIVLERËSUAR - FORMULAR PËR KËRKIM RIVLERËSIMI - Mosha shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PERMISSION TO REVALUATE - REVALUATION REQUEST FORM - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron një kusht të ri të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Ky dokument duhet të lëshohet nga Qendra Lokale e Arsimit (LEA) në përgjigje të kërkesës me gojë nga prindi për rivlerësim brenda 10 ditëve kalendarike të kësaj kërkese me gojë. Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: