पेन्सिलभानिया चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सूचना

पेन्सिलभानिया चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सूचना

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Notice--School Age PA चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सूचना। LEAहरू ले सेवाहरूका प्रतिपूर्तिको लागि आवेदन दिन सक्छन्, 2004 को अशक्तताहरू भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा सुधार ऐन, भाग 300 बमोजिम (अशक्तताहरू भएका बालबालिकाहरूका शिक्षाको लागि राज्यहरूमा सहयोग) र परिवार शैक्षिक अधिकार र गोपनीयता ऐन (FERPA) अनुसार एक-पटकको लिखित अभिभावकीय सहमति आवश्यक हुन्छ। अभिभावकीय सहमति कागजातमा हस्ताक्षर गरेर, तपाईंले LEA लाई आफ्नो बच्चाले आफ्नो IEP को भागको रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाहरूको लागि चिकित्सकीय सहायताको बिल बनाउन PA शिक्षा विभाग, PA सार्वजनिक कल्याण विभाग र चिकित्सक वा परिचारिका अभ्यासकर्ताको साथमा उपलब्ध गराउन सकिने सेवाहरू बारे रेकर्ड वा जानकारी जस्ता आफ्नो बच्चाको जानकारीलाई साझा गर्न अधिकार उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। यस खुलासाको एक मात्र उद्देश्य भनेको उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको बिल तयार पार्नु हो।
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: