Image Not Available

LETRA PËR PROCEDURAT MBI MASAT E SIGURISË - mosha shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PROCEDURAL SAFEGUARDS LETTER - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron dispozitat e reja të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Kjo Letër e re për Procedurat mbi Masat e Sigurisë (me shënim në fund që shkruan "Ribotim, Korrik 2008) zëvendëson Letrën aktuale për Procedurat mbi Masat e
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: